งานประเพณีบุญผะเหวด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประเพณีบุญผะเหวด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ณ วัดศรีโพธิ์ชัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานประเพณีบุญผะเหวด
การเดินทาง :  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห

จำนวนผู้เข้าชม :520