วัดถ้ำน้ำหยาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำน้ำหยาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ.ดงภูทอง ม.7 ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042789169
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดตัวอย่าง แห่งถิ่นอีสาน.... พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 อุปสรรคมีมากมาย กระทั่ง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2545 ได้รับประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่า วัดดงภูทอง (วัดถ้ำน้ำหยาด) ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสีมา ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประวัติ วัดถ้ำน้ำหยาด (วัดดงภูทอง) วัดดงภูทอง (วัดถ้ำน้ำหยาด) เลขที่ 43 หมู่ 7 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โดยท่านพระครูกิตติสุวรรณคุณ (พระอาจารย์สำราญ กิตติภัทโท) เป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดถ้ำน้ำหยาด (วัดดงภูทอง) อยู่ในเขตของ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร มีพระเถรานุเถระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมจำพรรษามาตลอดอยู่จำพรรษา 1 พรรษาบ้าง 2 พรรษาบ้าง เลยพาญาติโยมเรียกขานนามถ้ำน้ำหยาด เพราะมีน้ำหยดหยาดลงมาจากบนหิน และตั้งอยู่บนภูเขามีพื้นที่ 50 ไร่ เขตอนุรักษ์ 585 ไร่ ในปี พ.ศ.2548 นี้ มีพระภิกษุจำพรรษา 9 รูป ญาติโยมรักษาศีล 20 ท่าน ออกรับบิณฑบาต 5 กิโลเมตร 3 หมู่บ้าน บ้านสุวรรณคาม บ้านโนนสุวรรณ และบ้านดงภูทอง
การเดินทาง :  ถนนสายกุดบาก-วาริชภูมิ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :73