วัดคลองขุดเล็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคลองขุดเล็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหนามแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :470