วัดสาลี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสาลี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  229 หมู่ที่ 2 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  นมัสการปิดทองไหว้พระ หลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อปาน หลวงพ่อซัว หลวงพ่อหรอย ปิดทองรอยฝ่าพระพุทธบาทจำลอง ชมภาพจิตกรรมฝาผนังโบสถ์
การเดินทาง :  229 หมู่ที่ 2 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :353