วัดลาดน้ำขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดลาดน้ำขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  251 หมู่ที่ 3 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  นมัสการปิดทองไหว้พระ หลวงพ่อขาว ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  251 หมู่ที่ 3 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :201