วัดบึงคา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบึงคา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  110หมู่ที่ 5 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  นมัสการหลวงพ่อนิลศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  110 หมู่ที่ 5 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :324