วัดเสาธงทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสาธงทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปิดทองไหว้พระ องค์พระปฎิมากร หลวงปูนาค หลวงพ่อปาน
การเดินทาง :  หมู่ที่ 6 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :340