หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > บุรีรัมย์ > นางรอง > ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลหัวถนน
ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลหัวถนน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลหัวถนน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 3 หมู่ที่ 10 บ้านนาใหม่ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (บายศรีจากผ้าบ้านนาใหม่)
การเดินทาง :  ใช้ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24) ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

จำนวนผู้เข้าชม :441