หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > หล่มสัก > พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์
พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ริมแม่น้ำป่าสัก ถนนสุริยะวงษา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.78
longitude :  101.25
รายละเอียด :  - แสดงถึงอัตลักษณ์ของคนหล่มสัก เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาด้านประเพณี วัฒนธรรม โดยมีห้องจัดแสดง จำนวน 10 ห้อง ได้แก่ 1. ห้องประชาสัมพันธ์ 2. ห้องภาพยนตร์ 3. ห้องเมืองหล่มสักในอดีต 4. ห้องเสน่ห์เมืองหล่มสัก 5. ห้องหล่มสักเมื่อวันวาน 6. ห้องจังหวัดหล่มศักดิ์ 7. หัองวัฒนะรรมล้านช้าง 8. ห้องไทหล่ม 9. ห้องของกินบ้านเฮา 10. ห้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน - เปิดให้เข้าชมในวันพุธ-วันศุกร์ วันละ 4 รอบ รอบที่ 1 เวลา 9.00-10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 10.30-11.30 น. รอบที่ 3 เวลา 13.30-14.30 น. รอบที่ 4 เวลา 15.00-16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. ให้เข้าชมโดยไม่กำหนดรอบ - หยุดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - การเข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น - กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าเยี่ยมชม
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนสระบุรี-หล่มสัก เข้าสูู่ถนนสามัคคีชัย สี่แยกหอนาฬิกาถนนรณกิจ และถนนสุริยะวงษา ในกรณีที่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เข้าชมวันเสาร์เพื่อความสะดวกให้จอดรถที่สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก ซึ่งห่างจากพิพิธภัณฑ์ฯ ประมาณ 700 เมตร (เนื่องจากมีถนนคนเดินไทหล่ม)

จำนวนผู้เข้าชม :468