วัดห้วยแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดห้วยแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เจดีย์มหาเมตตารัตนรังษี แหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรม มีสระเลี้ยงปลา และให้อาหารปลา
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบ้านหมี่ ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :453