สะพานรักษ์แสม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานรักษ์แสม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038037611
latitude :  12.72
longitude :  101.66
รายละเอียด :  สะพานรักษ์แสม ได้ก่อสร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของจังหวัดระยอง และงบประมาณจากอบจ.ระยอง พร้อมทั้งงบประมาณจากเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ในการก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และทางเดินเท้า walk way เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาธรรมชาติการอนุรักษ์พันธ์ปูแสม
การเดินทาง :  ในส่วนการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเที่ยวชมธรรมชาติของสะพานแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยท่าเจริญพร หมู่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จำนวนผู้เข้าชม :680