ภูผักหวาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูผักหวาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูผักหวาน
การเดินทาง :  รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :392