วัดวิมลนิวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวิมลนิวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.06
longitude :  103.68
รายละเอียด :  มีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน พร้อมอุโบสถ ที่สวยงาม
การเดินทาง :  ด้วยรถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :336