ศาลา ๑๐๐ ปี (วัดบูรพา)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลา ๑๐๐ ปี (วัดบูรพา)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านนาหมอม้า ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบูรพาสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ชาวบ้านเรียกกันว่า?ศาลา ๑00 ปี?เป็นศาลาการเปรียญที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นวัดเดียวของตำบลนาหมอม้าที่ยังคงอนุรักษ์ศาลาการเปรียญที่สร้างด้วยไม้ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน และชาวบ้านนาหมอม้ายังใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประจำทุกๆปี
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บ้านนาหมอม้า ม.1

จำนวนผู้เข้าชม :225