วัดบ่อหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ่อหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ต.หัวสะพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ 58 หมู่ที่ 11 ต.หัวสะพาน ถ.เพชรเกษม บริเวณวัดมีต้นมะขามใหญ่ และมีศาลหลวงพ่อมะขามเฒ่า มีหอระฆังเก่าแก่ด้านล่างของหอระฆังมีกลองขนาดใหญ่แขวนอยู่
การเดินทาง :  จากอำเภอเมืองเพชรบุรี โดยรถยนต์โดยสาร ประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :507