วัดเสาวคนธ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสาวคนธ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ทีึ่ 9 ต.หัวสะพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต.หัวสะพาน
การเดินทาง :  ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที เดินทางโดยรถยนต์โดยสารประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :523