ลำเซบาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลำเซบาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ ๖ บ้านพอก ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธณ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลำเซบายบ้านพอก เมื่อน้ำในลำเซบายลดลงจะเห็นโขดหินเป็นแนวสามารถร่องเรือชมธรรมชาติของสองฝั่งลำเซได้
การเดินทาง :  ลำเซบายตั้งอยู่ที่ บ้านพอก หมู่ ๖ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

จำนวนผู้เข้าชม :549