วังโขรีสอร์ท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังโขรีสอร์ท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  50/3 ม.3 ต.เพิ่มพุนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วังโขรีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP มีบริการอาหาร ที่พัก และมีกิจกรรมล่องห่วงยาง,มีรถ ATV บริการขับชมธรรมชาติ
การเดินทาง :  ห่างจากตัวอำเภอบ้านนาสาร ประมาณ 10 กิโลเมตร เดินทางเข้าวังโขรีสอร์ท ด้วยรถส่วนตัวจะสะดวกที่สุด เนื่องจากไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน

จำนวนผู้เข้าชม :393