ทุ่งทานตะวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งทานตะวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลหนองฮี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทุ่งดอกไม้ ทุ่งทานตะวัน/ทุ่งปอเทือง เทศบาลตำบลหนองฮี
การเดินทาง :  เส้นทางหมายเลข รอ 3022

จำนวนผู้เข้าชม :368