ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ณ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดน้ำประชารัฐเปิดทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
การเดินทาง :  การสัญจรไปมาได้ทั้งทางน้ำและทางบก

จำนวนผู้เข้าชม :301