หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > กงหรา > โรงเรียนชาวนา
โรงเรียนชาวนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โรงเรียนชาวนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.๑ ตำบลชะรัด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" และเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ของเกษตรกร
การเดินทาง :  จากเทศบาลตำบลชะรัด ถึง โรงเรียนชาวนา ประมาณ ๓ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :343