หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > กงหรา > สวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม
สวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เป็นสถานที่ออกกำลังกายและผักผ่อนหย่อนใจ"
การเดินทาง :  "ระยะทางจากเทศบาลตำบลชะรัดไปพรุโต๊ะเด็มประมาณ 1.5 กิโลเมตร"

จำนวนผู้เข้าชม :377