หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ร้อยเอ็ด > ธวัชบุรี > ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบล นิเวศน์ อำเภอ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์: 043 569 340
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.02
longitude :  103.77
รายละเอียด :  ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นโครงการที่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการเติมปัญญาให้สังคม เป็นการเพิ่มจำนวนแหล่งเรียนรู้ เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการกับวัฒนธรรมของภาคอีสาน ให้กระจายออกไปในเขตภูมิภาค สนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
การเดินทาง :  ที่ตั้งเลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-569-340 แฟกซ์ 043-569-174

จำนวนผู้เข้าชม :98