ถ้ำพญ้าโฮ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำพญ้าโฮ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.ชะรัด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง"
การเดินทาง :  "ระยะห่างจากเทศบาลตำบลชะรัด ประมาณ 3 กิโลเมตร"

จำนวนผู้เข้าชม :329