ทุ่งปอเทือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งปอเทือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต. ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.80
longitude :  100.07
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน ติดกับมัสยิดอูบูดีย๊ห์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง เกษตรกรรม หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว ชาวบ้านจะนำเมล็ดปอเทืองมาปลูกเพื่อช่วยให้ดินดี สามารถเพิ่มผลผลิต และดอกปอเทืองจะบานประมาณช่วงเดือนมิถุนายน
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้รถส่วนตัว จากถนนใหญ่ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :420