ป่าชายเลนวังปอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชายเลนวังปอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าชายเลนวังปอ หมุ่ที่ 4 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
การเดินทาง :  ป่าชายเลนวังปอ หมุ่ที่ 4 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :393