ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านหอคำ หมู่ทีี่ 1 และบ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลหอคำ มี 2 แห่ง 1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ จำหน่ายสินค้า เช่น ลูกหยียักษ์, ข้าวซ้อมมือ, ข้าวกล้องงอก เป็นต้น 2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะง้อทอผ้าฝ้ายสามัคคีบึงกาฬ จำหน่ายสินค้า เช่น ผ้าข้าวม้า ,ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋า ,เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าขาวม้า เป็นต้น
การเดินทาง :  เทศบาลตำบลหอคำ ห่างจากตัวเมืองบึงกาฬ ประมาณ 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :340