วังปลาแงะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังปลาแงะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนพรุชนใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.42
longitude :  99.97
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีที่อาบน้ำ
การเดินทาง :  รถยนต์,รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :382