หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่ริม > หมู่บ้านกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยปงไคร้
หมู่บ้านกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยปงไคร้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยปงไคร้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.91
longitude :  98.80
รายละเอียด :  "บ้านปงไคร้" หมู่บ้านอันเงียบสงบ จากการบอกเล่าสืบกันมามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวบ้าน นานแล้วและประมาณปี พ.ศ.2551 ชาวบ้านที่นี่ได้จัดให้มีการบวชป่าเพื่อรักษาป่าไม้ต้นน้ำขึ้น จึงได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาร่วมกิจกรรมบวชป่าในครั้งนี้ และเมื่อหลายหน่วยงานเข้ามาเห็นป่าชุมชนบ้านปงใคร้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ เป็นป่าต้นน้ำที่ค่อนข้างที่สมบูรณ์ และมีพรรณไม้ที่หายากอยู่หลายชนิดอย่าง เช่น กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และกล้วยไม้ป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ อีกหลายชนิด หมู่บ้านปงไคร้แห่งนี้ มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟ้ามุ่ยที่หลากหลาย ได้แก่ การปล่อยต้นแม่พันธุ์ฟ้ามุ่ย เพื่อฟื้นฟูประชากรธรรมชาติ การเพาะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ การปลูกเลี้ยงต้นกล้าในโรงเรือน นอกจากนั้นกลุ่มชาวบ้านยังได้มีโอกาสไปร่วมงานนิทรรศการ เพื่อ เผยแพร่กิจกรรมของกลุ่ม รวมถึงมีกลุ่มนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาดูงาน อีกทั้งยังเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มชาวบ้าน โดยการนำต้นกล้ากล้วยไม้บางส่วนไปจำหน่าย นับเป็นการก้าวเดินไปสู่การเป็นหมู่บ้านฟ้ามุ่ย ที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม http://www.qsbg.org/Database/Article/Image/vijai.pdf
การเดินทาง :  จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่ - ฝาก จนถึงตัวอำเภอแม่ริม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง ผ่าน น้ำตกแม่สา ผ่าน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จนถึงกิโลเมตรที่ 13 ผ่านทางขึ้นม่อนแจ่ม ขวามือ ผ่าน ร้านสะดวกซื้อ 7-11 โป่งแยงซ้ายมือ ผ่านสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ไม่เกิน 500 เมตร ด้านขาวมือจะพบป้ายปากทางเข้าบ้านปงไคร้ เป็นเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้าน กิจกรรมโหนสลิง และเป็นเส้นทางไปสู่หมู่บ้านป๊อกสะเมิง จากปากทางเข้าไปถึงหมู่บ้านประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :1201