หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > ไชยา > พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร หมู่ 3 ตำบลเวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาคารหลังแรกด้านหน้าจัดแสดงประติมากรรมศิลา และสำริดที่ค้นพบในเมืองไชยาเก่า ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ส่วนอาคารที่สอง เป็นที่จัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา นอกจากนี้ยังจัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ อีกมากมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร ส่วนค่าบริการเข้าชม ชาวไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ 10 บาท
การเดินทาง :  จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลขที่ 41 ประมาณ 50 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย บริเวณ กม.ที่ 134 จะถึงสวนโมกขพลาราม 3 กิโลเมตร สำหรับรถโดยสารประจำทางที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ได้แก่ รถโดยสารสายสุราษฎร์ธานี-ชุมพร นอกจากนี้ยังมีรถแท็กซี่ บริการในเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ไชยาด้วย

จำนวนผู้เข้าชม :356