สวนสองพี่น้อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสองพี่น้อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตระการตาด้วยสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ชมพืชสมุนไพรนานาชนิด พักผ่อนด้วยบ้านพักที่สร้างด้วยดิน (บ้านดิน)
การเดินทาง :  อยู่ในตำบลวังพร้าว ตรงข้ามกับลำปางหนาวมาก (ฟาร์มแกะฮักยู) เดินทางจากลำปาง ? กรุงเทพฯ อยู่ฝั่งขวามือ เดินทางจากกรุงเทพฯ ? ลำปาง อยู่ซ้ายมือ เข้าไปอีก 500 เมตรจากถนนพหลโยธิน

จำนวนผู้เข้าชม :512