จุดชมวิวผางอยสาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวผางอยสาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาพระ หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ผางอยสาวเป็นจุดชมหมอกที่สามารถมองได้ไกลทั้ง ต.นาพึง ต.นามาลา ต.นาแห้ว ประมาณช่วงเวลา 06.00 น - 10.30 น. และสามารถขึ้นชมหมอกได้ตลอดช่วงฤดูหนาว
การเดินทาง :  การเดินทางจากถนนสายหลัก สายด่านซ้าย - นาแห้ว ทางแยกเข้าบ้านนาพระ ช่วงกิโลเมตรที่ 24.5 การเดินทางจากบ้านนาพระถึงจุดชมหมอก ต้องเดินทางด้วยรถไทยประดิษฐ์ (รถอีแต๊ก) จะมีชาวบ้านนาพระให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปจุดชมหมอก

จำนวนผู้เข้าชม :349