น้ำตกลาดออกอ้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกลาดออกอ้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านเกลี้ยง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกลาดออกอ้อ เป็นน้ำตกที่สามารถเล่นสไลเดอร์ได้ น้ำไม่ลึก สามารถเล่นได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ช่วงที่เหมาะกับการเล่นสไลเดอร์ ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน - เมษายน และสามารถเดินเที่ยวป่าเชิงอนุกรักษ์ ไปชมน้ำตกถ้ำผามุง น้ำตกห้วยบ่อ เกาะ แก่ง หินต่างๆ ได้อีกด้วย
การเดินทาง :  เดินทางถนนสายด่านซ้าย - นาแห้ว จุดทางเข้าจากบ้านเกลี้ยง หมู่ที่ 5 เป็นถนนดิน รถยนต์ รถไทยประดิษฐ์ รถจักรยานยนต์ สามารถเดินทางได้ ระยะทางห่างจากถนนสายหลักประมาณ 2 กโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :364