บ่อน้ำพุร้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำพุร้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สปาเพื่อสุขภาพ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.13
longitude :  99.50
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยว/นันทนาการ ชมบ่อน้ำร้อน อาบและแช่น้ำแร่ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ? บ่อแช่/อาบน้ำ 2 บ่อ แยกชาย/หญิง ? ห้องอาบน้ำ 10 ห้อง แยกชาย/หญิง ? ห้องสุขา 5 ห้อง แยกชาย/หญิง ? ที่จอดรถ จอดได้ประมาณ 5 - 10 คัน
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานีประมาณ 26 กิโลเมตรติดถนนเซาเทอร์นซีบอร์ด(ทางหลวงสาย 44)

จำนวนผู้เข้าชม :408