น้ำตกโตนตาเทือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกโตนตาเทือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  494,289.00
longitude :  994,575.00
รายละเอียด :  น้ำตกโตนตาเทือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านปากยัน ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :315