หน้าแรก > ภาคใต้ > พังงา > ตะกั่วป่า > ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า
ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ถนนศรีตะกั่วป่า ถนนอุดมธารา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.83
longitude :  98.36
รายละเอียด :  ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี
การเดินทาง :  รถโดยสายประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :378