หน้าแรก > ภาคใต้ > พังงา > ตะกั่วป่า > ประเพณีถือศีลกินผัก
ประเพณีถือศีลกินผัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีถือศีลกินผัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  เมืองตะกั่วป่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.83
longitude :  98.36
รายละเอียด :  ประเพณีถือศีลกินผัก ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ของทุกปี
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :413