หานพังใน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หานพังใน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลควนมะพร้าว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เหมาะแก่การพักผ่อน
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :455