หานควนกุฎ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หานควนกุฎ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากโครงการชลประทาน มีความสวยงามเหมาะแก่การออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :457