น้ำตกห้วยช้างพลาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยช้างพลาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคีรีวงกต หมู่ที่4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านคีรีวงกต ม.4 ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 150 กม.ถึงสถานที่ท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม :386