หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > บึงกาฬ > เซกา > วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวง
วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเซกา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.92
longitude :  103.94
รายละเอียด :  เป็นสถานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่งดงาม
การเดินทาง :  เขตเทศบาลตำบลศรีพนา

จำนวนผู้เข้าชม :312