ไร่สีสันซาวดอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่สีสันซาวดอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  1/2 หมู่ที่ 5 บ้านปางปูเลย ตำบลป่าซาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไร่สีสันซาวดอยมีอาณาเขตประมาณ 300 ไร่ (ปลูกไผ่ 200 ไร่,พื้นที่กิจกรรม 100 ไร่) มีแม่น้ำแม่สลองไหลผ่าน มีภูเขาล้อมรอบ 360 องศา มีการปลูกดอกไม้ให้ออกตามฤดูการ ช่วงฤดูร้อน (เทศกาลสงกรานต์) เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าถ่ายภาพกับบรรยากาศพร้อมทั้งเล่นน้ำที่พาดผ่านกับท้องไร่
การเดินทาง :  การเดินทาง 14 กิโลเมตรจากสามแยกขึ้นดอยแม่สลอง

จำนวนผู้เข้าชม :814