หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่จัน > ประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซาง
ประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กิจกรรมประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซางเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องประชาชนตำบลป่าซางซึ่งประดิษฐาน ณ วัดประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 องค์ มาจัดรูปขวบตามแบบล้านนาเพื่อแห่ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย
การเดินทาง :  ที่ตั้งสำนักงาน 2 กิโลเมตรจากแยกทางเข้าดอยแม่สลอง

จำนวนผู้เข้าชม :821