ทะเลบัวแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทะเลบัวแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หนองหานกุมภวาปี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.16
longitude :  103.03
รายละเอียด :  หนองหานกุมภวาปี พื้นที่ประมาณ 22,500 ไร่ ความยาวคันดินรอบหนองยาวถึง 80 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบ นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา นก ยังมีระบบนิเวศน์ทีเป็นเอกลักษณ์คือทะเลบัวแดงที่เพิ่มความงดงาม กล่าวคือในช่วงเดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ และค่อยๆลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ซึ่งสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ยกให้เป็น 1 ใน 10 ทะเลสาบที่สวยงามและแปลกที่สุดของโลก ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเวลา 11.00 น.นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดอกบัวแดงบานเต็มท้องน้ำงดงามสุดลูกหูลูกตา จึงเป็นที่มาของคำว่า ?ทะเลบัวแดง?
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวอำเภอกุมภวาปี โดยรถยนต์ถึงท่าเรือ แล้วนั่งเรือต่อเข้าชมทะเลบัวแดงในหนองหานกุมภวาปี

จำนวนผู้เข้าชม :303