น้ำตกตาดน้ำช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดน้ำช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่เทินเหนือ หมู่ 8 ตำบลแม่สิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :