ไม้สักกลายเป็นหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไม้สักกลายเป็นหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสุเม่น หมู่ 1 และ บ้านสุเม่นเหนือ หมู่ 21 ตำบลแม่สิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นไม้สักอยู่ในแม่น้ำยมมานานหลายร้อยปีจนกลายเป็นหินในปัจจุบัน
การเดินทาง :  จุดเริ่มต้นที่ อบต.แม่สิน ถึง ไม้สักกลายเป็นหิน เดินทางไปประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :527