ดอยเสือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยเสือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสุเม่นเหนือ หมู่ 21
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นภูเขาสูงชั้นมองเห็น ทะเลหมอกในฤดูหนาว และมองเห็นอำเภอวังชิ้น อำเภอสรอย จังหวัดแพร่
การเดินทาง :  จุดเริ่มต้นที่ อบต.แม่สิน ถึง ดอยเสือ เดินทางไปประมาณ 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :472