โด่แม่ถัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โด่แม่ถัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านเชิงผา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นภูเขาแม่ถัน ( โด่แม่ถัน ) สูงประมาณ 1500 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอทุ่งเสลี่ยมและตำบลกลางดง เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมองเห็นบ้านเรือนของอำเภอทุ่งเสลี่ยม ทุ่งนา ป่าไม้ ท่ามกลางธรรมชาติ มีแม่น้ำไหลผ่าน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนเชิงผา หมู่ที่11 ชุมชนเชิงผา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิชาการและเผยแพร่ เทศบาลตำบลกลางดง โทร 055-629313 ต่อ 0

จำนวนผู้เข้าชม :401