กุดน้ำใส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กุดน้ำใส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนค้อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีที่พักผ่อนตามอัธยาศัย ต้นไม้ ธรรมชาติ บรรยายกาศดีเยี่ยม นั่งชมนก ตกปลา ดูวิถีชาวบ้านนั่งเรือหาปลาและเป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือประจำตำบลสะแก
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัวขับผ่านหมู่บ้านโนนค่อไปทางทิศเหนือประมาณ 700 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :423