หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > พระแสง > อ่างน้ำร้อนไทรโสภา
อ่างน้ำร้อนไทรโสภา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างน้ำร้อนไทรโสภา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ไทรโสภา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.70
longitude :  99.37
รายละเอียด :  อ่างน้ำร้อนไทรโสภา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ไทรโสภา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวตำบลไทรโสภา และตำบลใกล้เคียง
การเดินทาง :  เดินทางตามมาทาง ถนนสาย 4009 ซึ่งอ่างน้ำร้อนไทรโสภา อยู่ห่างจากอบต.ไทรโสภาประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :441